DESIGN DITT KONTOR Råd, inspirasjon og interiørløsninger til ombygging av kontorer.

Salkes AS’ sider inneholder inspirasjonsbilder og forslag til materialevalg som f.eks. ulike typer gulv, glassvegger, belysning osv. Vi beskriver fordeler og ulemper ved valg av de forskjellig produktene. Vi har tatt med de mest sentrale regelverk som gjelder på de aktuelle områdene. I tillegg til dette finnes det linker til sider som kan gi mer informasjon eller bidra til ytterligere inspirasjon. 

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger, uansett om det er kommentarer om noe som savnes eller informasjon som burde kommenteres. Tilbakemeldinger vil bidra til en positiv utvikling av hjemmesiden, og vi vil løpende oppdatere siden ut fra innspillene vi får, slik at brukeropplevelsen forbedres og all informasjon til enhver tid er “up to date”. 

DESIGN DITT KONTOR Råd, inspirasjon og interiørløsninger til ombygging av kontorer.

Salkes AS’ sider inneholder inspirasjonsbilder og forslag til materialevalg som f.eks. ulike typer gulv, glassvegger, belysning osv. Vi beskriver fordeler og ulemper ved valg av de forskjellig produktene. Vi har tatt med de mest sentrale regelverk som gjelder på de aktuelle områdene. I tillegg til dette finnes det linker til sider som kan gi mer informasjon eller bidra til ytterligere inspirasjon. 

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger på bloggen, uansett om det er kommentarer om noe som savnes eller informasjon som burde kommenteres. Tilbakemeldinger vil bidra til en positiv utvikling av hjemmesiden, og vi vil løpende oppdatere siden ut fra innspillene vi får, slik at brukeropplevelsen forbedres og all informasjon til enhver tid er “up to date”. 

SYSTEMHIMLINGER

  • A kant

    A kant

  • E kant

    E kant

  • B kant

    B kant

Skjerming og folie på glass

Vinylbelegg og vinylfliser

Slipt betonggulv

KONTORBELYSNING

Kontorbelysning Har stor innvirkning på hvor bra du prester på jobben. Spjeld grunnbelysning og plassbelysning. Grunnbelysning er den generelle belysningen mens plassbelysning er arbeidslys som skal ha riktig styrke og retning, og tilpasses den enkelte arbeidstaker. Men der er så meget mer du durte vite om lys. Så hvis du er opptatt er pengepungen, miljøet  og trivsel på jobben, så les artikkelen under.