DESIGN DITT KONTOR Råd, inspirasjon og interiørløsninger til ombygging av kontorer.

Salkes AS’ sider inneholder inspirasjonsbilder og forslag til materialevalg som f.eks. ulike typer gulv, glassvegger, belysning osv. Vi beskriver fordeler og ulemper ved valg av de forskjellig produktene. Vi har tatt med de mest sentrale regelverk som gjelder på de aktuelle områdene. I tillegg til dette finnes det linker til sider som kan gi mer informasjon eller bidra til ytterligere inspirasjon. 

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger, uansett om det er kommentarer om noe som savnes eller informasjon som burde kommenteres. Tilbakemeldinger vil bidra til en positiv utvikling av hjemmesiden, og vi vil løpende oppdatere siden ut fra innspillene vi får, slik at brukeropplevelsen forbedres og all informasjon til enhver tid er “up to date”. 

DESIGN DITT KONTOR Råd, inspirasjon og interiørløsninger til ombygging av kontorer.

Salkes AS’ sider inneholder inspirasjonsbilder og forslag til materialevalg som f.eks. ulike typer gulv, glassvegger, belysning osv. Vi beskriver fordeler og ulemper ved valg av de forskjellig produktene. Vi har tatt med de mest sentrale regelverk som gjelder på de aktuelle områdene. I tillegg til dette finnes det linker til sider som kan gi mer informasjon eller bidra til ytterligere inspirasjon. 

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger på bloggen, uansett om det er kommentarer om noe som savnes eller informasjon som burde kommenteres. Tilbakemeldinger vil bidra til en positiv utvikling av hjemmesiden, og vi vil løpende oppdatere siden ut fra innspillene vi får, slik at brukeropplevelsen forbedres og all informasjon til enhver tid er “up to date”. 

 •  

  Tenk på dette før ombygging, det kan spare deg for store beløp. 

  10 ting som er verdt å tenke over før ombygging av kontorer. 

  Plantegninger

  1. Sørg for å på forhånd ha utarbeidet en komplett tegning som inneholder møbler som skal brukes og som viser at det blir plass til tenkte personer både i og utenfor de nye rommene. Tegn gjerne inn lys, datauttak og annet som skal være i rommet, jo mer som er tegnet inn, jo mindre sjanse er det for at feil oppstår underveis i byggeprosessen. 

  Plassering av vegger

  1. Hvis rommet har systemhimling må det avgjøres om veggen skal føres gjennom systemhimlingen og helt til dekket eller kun til undersiden av himlingen. Hvis veggen føres til undersiden av systemhimlingen kan man med fordel isolere med lydplater mellom dekket og systemhimlingen, eller bruke himlingsplater med ekstra lyddemping. 
  2. Hvis veggen skal føres til dekket må det undersøkes om ventilasjonsrør eller andre tekniske installasjoner er installert over planlagte veggplassering. 
  3. Kontroller at ny plassering av vegger ikke treffer eksisterende glass i yttervegg, men passer på rammen mellom vinduene.

  Brann

  1. Sjekk om ombygningen medfører konsekvenser for rømningsveier, og at dørene oppfyller kravene til rømning med riktig slagretning og bredde. Dette må uansett gjennomgås hvis det er snakk om flere kontorplasser. Informasjon skal finnes i byggets brannkonsept, hvis ikke må det avklares av sakkyndige. Slik gjennomgang er viktig, det kan i verste fall gå ut over liv og helse. Sjekk om rømningsplaner er oppdatert etter ombygning.
  2. Vegger må ikke plasseres slik at de hindrer sprinkleranlegget ved en evt. brann. Må eventuell undersøkes av fagpersonell.
  3. Sjekk at nye vegger ikke er i veien for røkvarslere slik at disse ikke blir aktivert, og at det fremdeles er sprinkler og røkvarsler i alle rom.

  Bygningsfysikk (inneklima, ventilasjon, varme, fukt, støy og akustikk)

  1. Kontroller at det er varmekilder og ventilasjon i alle rom, det må forventes at luftmengde på ventilasjon må økes ved større personbelastning.
  2. Gå gjennom hver rom vedrørende akustikk og støy.
  3. Er det planlagt nok lys i rommet med grunnbelysning,  plassbelysning, og eventuelt glassvegger.

SYSTEMHIMLINGER

 • A kant

  A kant

 • E kant

  E kant

 • B kant

  B kant

Skjerming og folie på glass

Vegg-til-vegg tepper

Teppeflis

Heltregulv

Parkettgulv

Bambusgulv

Laminatgulv

Gummigulv

Korkgulv

Vinylbelegg og vinylfliser

Linoleumgulv

Fliser

Slipt betonggulv

KONTORBELYSNING

Kontorbelysning Har stor innvirkning på hvor bra du prester på jobben. Spjeld grunnbelysning og plassbelysning. Grunnbelysning er den generelle belysningen mens plassbelysning er arbeidslys som skal ha riktig styrke og retning, og tilpasses den enkelte arbeidstaker. Men der er så meget mer du durte vite om lys. Så hvis du er opptatt er pengepungen, miljøet  og trivsel på jobben, så les artikkelen under.

Møtebord

Åpen kontorlandskap

Arbeidstilsynets krav til åpent kontorlandskap Veiledning om arbeidstilsynets regler

Arbeidstilsynet har opplysningsplikt og enhver kan ta direkte kontakt og få svar på spørsmål om arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljø og alt annet som ellers har med loven og gjeldende regler å gjøre. Slike henvendelser kan gjøres helt uformelt og uavhengig av om vedkommende er arbeidsgiver, arbeidstaker, firma eller privatperson.